PERSONEL TEMİNİ

GÜNLÜK / DÖNEMLİK / NİTELİKLİ...
Küreselleşen dünya yaşamımızın her alanını etkilediği gibi üretim organlarını ve dolayısıyla iş gücünüde etkilemektedir. Üretimde yaşanan esneklik, insan kaynaklarınında esnek olmasını gerektirmektedir. İşletmelerin kadrolu ve dönemsel yani kadro dışı personelleri doğru şekilde entegre etmeleri, bir çok açıdan kazanç artışı sağlamaktadır.
KİT Kurumsal dönemsel ve sürekli personel istihdam çözümleri sunmakta, işletmelerin vasıfsız, kalifiye ve nitelikli personel ihtiyaçlarını çözmekte, işletmelere insan kaynakları konusunda esneklik kazandırarak maliyet artışının önüne geçmekte hatta maliyetleri düşürmektedir.